Gạch ốp lát Prime

Top Gạch gửi báo giá gạch ốp lát Prime trên thị trường gạch ốp lát dân dụng 2020. Gạch PRIME có độ bền theo thời gian và độ tin cậy cao. Prime sở hữu mỏ nguyên liệu và nhà máy sản xuất gạch do đó hoàn toàn kiểm soát và chủ động đầu vào sản xuất, chọn lọc thiết kế tạo lên gạch PRIME.